Velkommen til JIL Trondheim sin hjemmeside

Formålet til idrettslaget er, ved samarbeid og kameratskap, å fremme idrett, friluftsliv og hobbyvirksomhet i sunne former. Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/JILTrondheim

Epost: jiltrondheim@outlook.com

 

 

SØKNAD OM REFUSJON AV STARTKONTINGENT 2019

Søknadsfrist, 01.12.2019.

Styret vedtatt en øvre grense på kr.800,- pr. utøver, uansett hvor mange idrettsgrener den enkelte deltar i. 

NB!!

Søknader framsatt etter søknadsfristen eller uten kvitteringer vil ikke bli innvilget.

Søknader sendes lagets kasserer på e-post John.Ivar.Mogseth@banenor.no eller leder berit.bardstu@banenor.no