Velkommen til JIL Trondheim sin hjemmeside

Formålet til idrettslaget er, ved samarbeid og kameratskap, å fremme idrett, friluftsliv og hobbyvirksomhet i sunne former. Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/JILTrondheim

Epost: jiltrondheim@outlook.com

 

 

Årsmøte 2020

 

Trondheim 24.1.2020

 

ÅRSMØTE 2020

Jernbanens Idrettslag Trondheim

 

Avholder årsmøte mandag torsdag 27. februar kl. 18.00

i kantina til Bane NOR på Marienborg.

 

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretninger
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Vedtektsendringer
  7. Innkomne forslag
  8. Lovbestemt valg
  9. Avslutning

 

Frist for innsending av forslag til årsmøte er 20.02 evt. forslag sendes leder Berit Bårdstu på e-post JILtrondheim@outlook.com  eller til postadresse: JIL Trondheim, postboks 6166 Sluppen 7435 Trondheim

 

Det vil bli pause med servering av kaffe og noe å bite i.

 

Med hilsen

Berit Bårdstu

Leder.

Mobil 916 72 659

Epost: berb@banenor.no

 

NB! Styret har møteplikt, og møter kl. 17.30

Innkalling til årsmøte_medlemmer 2020