Årsmøtereferat JIL Trondheim 2021

Vårt nyeste æresmedlem John Ivar Mogseth!

Litt om John Ivar Mogseth

Årsmøte 2021, utsatt til den 15.6 pga koronasituasjonen i Trondheim

ÅRSMØTE 2021 

Jernbanens Idrettslag Trondheim 

 

         Avholder årsmøte Tirsdag 15.juni kl. 18.00 

i kantina til Bane NOR på Marienborg. 

 

  1. Åpning 

  1. Konstituering 

  1. Beretninger 

  1. Regnskap 

  1. Budsjett 

  1. Vedtektsendringer 

  1. Innkomne forslag 

  1. Lovbestemt valg 

  1. Avslutning 

 

Frist for innsending av forslag til årsmøte er 18.mai - evt. forslag sendes leder Berit Bårdstu på e-post JILtrondheim@outlook.com  eller til postadresse: JIL Trondheim, postboks 6166 Sluppen 7435 Trondheim 

 

Enkel servering. 

 

Med hilsen 

Berit Bårdstu 

Leder. 

Mobil 916 72 659 

Epost: berb@banenor.no 

 

NB! Styret har møteplikt, og møter kl. 17.30  

 

 

Avlyst pga korona. JM GOLF, se kommende arrangement

Aktiviteter i idrettslaget og Covid19

Ifbm vår nye Covid-hverdag så er det naturlig svært liten aktivitet i laget pr august 2020. Vi må følge gjeldende råd om smittevern og finne andre aktiviteter.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til finne sin aktivitet som passer inn i vår nye hverdag.

Om du har lyst til å delta på et kurs, trening, annet i en ny idrett eller organisere en gjeng til å trene sammen - send oss en søknad om økonomisk støtte.

 

JIL Trondheim oppfordrer alle sine medlemmer til å følge råd gitt fra NIF og Bedriftsidretten mtp avvikling av aktiviteter. 
NIFs råd finner dere her:  https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

Bedriftsidretten har pr t kansellert all sin aktivitet i påvente av situasjonen og vårens oppstart av blant annet Terrengkarusellen er utsatt - mere info fra de etter påske.
Se mere info her: https://midtnorge.bedriftsidretten.no/

 

 

Velkommen til JIL Trondheim sin hjemmeside

Formålet til idrettslaget er, ved samarbeid og kameratskap, å fremme idrett, friluftsliv og hobbyvirksomhet i sunne former. Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/JILTrondheim

Epost: jiltrondheim@outlook.com

 

 

Årsmøte avholdt 27.februar 2020

Se vedlagt referat inkludert beretning og utnevnelse av æresmedlem Rune Aune

Referat finner dere HER:  https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgV4DIsZINH-nnHIn?e=vgXIei

Beretning for året 2019 finner dere HER: https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgWCOJqnvicxvP2mp?e=5Lgd7t

Utnevnelse av æresmedlem: https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgWFxbxEzgT_qzzS3?e=dLAYxz