Terminliste for baneøvelser 2022

Leder:
Harry Sollie (h-sollie@online.no, 98 64 42 20)

Medlemmer: Finn Kristian Landstad og Stian Moan Folde. 

 

 

Jernbanemesterskap i terrengløp (3. september 2016)

Arrangør: JIL Hamar
Kontaktperson for JIL Trondheim: Harry Sollie (98 64 42 20).

Påmelding til Sollie innen 19. august!
(Navn og fødselsår)

Årets terregløp vil bli avviklet fra Brumund Fjellstue v/Brumund sæter 3. sept 2016. Fjellstua ligger ca. 3 mil fra Hamar. Her vil JIL Hamar stille med biler for å frakte de som kommer med tog til/fra.

Brumund Fjellstue har mulighet for overnatting på fjellstua + to hytter,tilsammen 15 sengeplasser.Per seng kr. 150,- Fjellstua kan servere middag lørd. +frokost/brunch søndag for kr. 200,- p.p. Salg av div. drikkevarer.

Klasseinndeling:
Mesterskapsklasser Damer/Herrer bedrift sant gjesteklasse.
Klasseinndeling:   D/H 16-29 år kl.1-3,30-39 år kl. 4-5, 40-49 år kl.6-7,50-59 år kl.8-9, 60-69 år kl. 10-11,70 år kl. 12 Pluss åpen klasse.

Løypelengde ca 6 km, åpen klasse ca. 2,5 km. Åpen klasse for evntuelle hytteboere.
Dusj kån foregå på hyttene 1dusj per hytte,eller i enkle former ute på Fjellstua.

Premiering i.h.t. NJIF`s regler. Deltagerpremie til alle.1/3 premiering i  hver klasse. NJIF`s vandrepokal til beste 3 mannslag, uansett klasse. Løper av begge kjønn må være på laget. Premieutdeling/servrering på Fjellstua.

Startkontigent kr.100,- i mesterskapsklasse,kr. 50,- i gjesteklasse.
Deltagere som ikke har betalt kontigent til NJIF henvises til åpen klasse.

Møteinformasjon:
Lørdag 03.09.2016 Kl. 12:00

Se: http://www.njif.org/bookingdetail.aspx?bookingId=8e50252f-5816-442d-a062-7e065bb5ba3f
F
acebook-arrangementhttps://www.facebook.com/events/1547198925588396/ 

Resultat Bedriftsidrettens banestevne nr. 5 2016

Bedriftsidrettens banestevner 2016

Banestevnene teller 4 karuseller: sprint, hopp, kast og løp.

For å få premie, må det gjennomføres minst 6 øvelser i hver av de tekniske øvelsene hopp (høyde og sprang) og kast (kule, spyd og diskos, samt i sprint (100, 200 og 400 m).
I løpsøvelsene (800/1000, 1500/1609, 3000 og 5000 m) må det gjennomføres minst 4 starter.


Startkontingenter:
Deltakelse i løpskarusellen koster kr. 400.
Deltakelse i sprint-, hopp- og kastkarusellene koster kr. 500 pr. karusell.
Prisen for deltakelse i flere karuseller er: 2 karuseller kr. 750, 3 karuseller kr. 950 og 4 karuseller kr. 1150.
Deltakelse i enkeltøvelser koster kr. 100.

Betaling til konto: 4202.30.37348.
Husk å merke med navn, ”banestevne” og ant. karuseller betalingen gjelder for.
Ingen forhåndspåmelding!

Det er ikke trimklasse i løpskarusellen, men ved skade i løpet av karusellen, godtas det gjennomføring av løp uten tidtaking.

Klasseinndeling:
Løp/sprint: 16-39 år, 40-49 år, 50-59 år. 60-69 år, 70 år og eldre.
Hopp/kast: 16-49 år, 50-59 år, 60 år og eldre.
Det er alderen du er/blir i løpet av året som gjelder. Aktive under 30 år kan delta i egen klasse.
Ansvarlige og arrangører får godkjent 2 deltakelser.

Premiering:
Vi fortsetter med glasspremier og registrerer antall år det fullføres en karusell.

Info:
E-post til Harry Sollie h-sollie@online.no.

Resultatlister:
www.midtnorge.bedriftsidretten.no

 

Facebook:
22. august: https://www.facebook.com/events/1757090811224926/ 
29. august: https://www.facebook.com/events/266302057062642/ 
5. september: https://www.facebook.com/events/1020553674665204/ 

Terminliste for friidrett bane 2022

Terminliste