Idrettslaget ble grunnlagd 12. februar 1918, og er i dag et bedriftsidrettslag for Jernbaneverket/Bane NOR, NSB, Mantena, CargoNet og Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

 

Styret består av:
- Leder Berit Bårdstu (tlf nr 907 63 711)
- Nestleder Børge Lein
- Kasserer Joachim Moholdt
- Sekretær Helene Nord 

Generell e-post: JILtrondheim@outlook.com 

 

JIL Trondheim er medlem i Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF).
 
NJIF ble stiftet den 18. november 1945.  Forbundet har i dag 47 lag med til sammen over 4.000 medlemmer. NJIF er tilsluttet Nordiske Jernbaners Fritidsförbund (NJF) og Union Sportive Internationale des Cheminotes (USIC).
 
NJIF er for alle foreninger som driver organisert idretts- og/eller hobbyvirksomhet innen  Jernbaneverket, NSB BA og andre jernbanerelaterte virksomheter.