Innmeldingsskjema Jernbanens Idrettslag Trondheim

Fyll inn, signer, scan og send til JILtrondheim@outlook.com
Medlemsskap koster 300kr/året.

For å bli med på treninger må du melde deg inn i idrettslaget.

Ta kontakt med leder for den/de idretten(e) du ønsker å delta i for treningstid og mer info.