Foreløpige aktiviteter under korona. Oppdatert 11.5.20. Ellers sjekk særidrett.

Henstilling fra Norges Bedriftsidrettsforbund til alle våre bedriftsidrettslag 

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) anbefaler våre bedriftsidrettslag å avstå fra å organiseridrettsaktivitet som innebærer at personer utenfor egen husstand møtes.  

NBIF vil være tydelig på at vår prioritert først og fremst vil være å hindre spredning av koronaviruset når det utøves mosjons- eller idrettsaktivitet. Dersom noen av våre medlemslag likevel velger å organisere aktivitet, er det bedriftsidrettslaget selv som har ansvar for at dette gjøres i henhold til gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet 

Det tilbys tre ulike aktiviteter i regi av vårt forbund og våre bedriftsidrettskretser. Felles for dem alle er at de skal utøves etter gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet. Det er laget egne koronavettregler for hver av aktivitetene som du finner lenger nede i dette dokumentet. I de tilfeller hvor det hersker noen som helst usikkerhet i forhold til retningslinjer er det hentet inn godkjenning fra kommunale smittevernmyndigheter. 

  •  Hjemmegym,  (se mer her:  www.sykletiljobben.no) en aktivitetskampanje) som er gratis for alle våre medlemmer. 

  • Ti på Topp, (se mer her: www.tipåtopp.no ) turkampanje som arrangeres i samråd med kommunale smittevernmyndigheter.  

  • Virtuelle løp, (se mer her: www.bedriftsidretten.no ) løpskonsept hvor deltakerne løper når de vil/hvor de vil, logger sitt eget løp og registrere aktivitetene på kretsenes sider.  

Covid-19 info og anbefalinger fra NIF og Bedriftsidretten

JIL Trondheim oppfordrer alle sine medlemmer til å følge råd gitt fra NIF og Bedriftsidretten mtp avvikling av aktiviteter. 
NIFs råd finner dere her:  https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

Bedriftsidretten har pr t kansellert all sin aktivitet i påvente av situasjonen og vårens oppstart av blant annet Terrengkarusellen er utsatt - mere info fra de etter påske.
Se mere info her: https://midtnorge.bedriftsidretten.no/

 

 

Velkommen til JIL Trondheim sin hjemmeside

Formålet til idrettslaget er, ved samarbeid og kameratskap, å fremme idrett, friluftsliv og hobbyvirksomhet i sunne former. Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/JILTrondheim

Epost: jiltrondheim@outlook.com

 

 

Årsmøte avholdt 27.februar 2020

Se vedlagt referat inkludert beretning og utnevnelse av æresmedlem Rune Aune

Referat finner dere HER:  https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgV4DIsZINH-nnHIn?e=vgXIei

Beretning for året 2019 finner dere HER: https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgWCOJqnvicxvP2mp?e=5Lgd7t

Utnevnelse av æresmedlem: https://1drv.ms/w/s!AvIrtA-RRDnjgWFxbxEzgT_qzzS3?e=dLAYxz